Uitreiking derde genealogische Edmond Delhougne penning

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Tijdens de Genealogiedag Limburg, die onder voorbehoud van beperkende coronamaatregelen van overheidswege, zal worden gehouden in oktober 2021 zal de derde Edmond Delhougne Penning worden uitgereikt.

De Genealogiedag Limburg wordt georganiseerd door de verschillende genealogische verenigingen in Nederlands en Belgisch Limburg te weten:
– de Sectie Genealogie Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (KLGOG),
– Nederlands Genealogische Vereniging (NGV) afd. Zuid-Limburg,
– NGV afd. Kempen en Peelland en de Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen en
– de provincie Limburg vzw.

De Edmond Delhougne Penning, die gezien kan worden als voortzetting van de in 1998 ingestelde Limburgse Genealogische Prijs, is bestemd voor een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en de promotie van de genealogie binnen het gebied van de Nederlandse en/of Belgische provincie Limburg. De penning wordt maximaal eenmaal in de twee jaar en minimaal eenmaal in de vijf jaar toegekend.

De penning, ontworpen door kunstenares Tanja Webbers uit Heythuysen (NL), is in brons uitgevoerd en draagt de beeltenis van Edmond Delhougne met als omschrift: EDMOND DELHOUGNE PENNING.

Edmond Delhougne Penning

Aan de penning zijn een oorkonde en een bedrag van € 500,00 verbonden. Penning, oorkonde en geldbedrag worden beschikbaar gesteld door de Stichting Edmond Delhougne te Roermond, die door de genealoog Edmond Delhougne (1932-2013) in 1957 is opgericht.

De beoordeling van kandidaten voor de nominatie en de uiteindelijke toekenning van de ‘Edmond Delhougne Penning’ ligt in handen van een deskundige onafhankelijke jury onder leiding van voorzitter A.M.P.P. (Guus) Janssen uit Sittard. De jury bestaat uit genealogen, historici en redacteuren uit Nederlands en Belgisch Limburg, te weten A.P.J.H. (Ton) van den Berg, L. (Lisette) van Corven, A.J. (Arno) Griens,  L. (Lambert) Joosten, D.J.J. (René) Lauwers, J. (Jean) Maenen, A.S.M. (Funs) Patelski, (Tony) Schalenborgh, B. (Bert) Stoffels en P. (Patrick) Vanoppen.
Allen hebben ruime ervaring met het verrichten van genealogisch c.q. historisch onderzoek.

Nomineren van kandidaten
Iedereen kan tot uiterlijk 1 juli 2021 kandidaten nomineren voor deze genealogische onderscheiding. De schriftelijke voordracht dient door minimaal 3 personen te worden ondersteund. De voordracht kan worden gericht aan de secretaris: rikken@delhougne.nl.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij mr. A.J.A. Rikken, secretaris Edmond Delhougne Penning. Mobiel: 0031 613 344 400, e-mail: rikken@delhougne.nl

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud