Online LGOG-lezing ‘Vreëm Volk: Gastarbeid in de mijnbouw’ door Martin van de Weerden

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .
Op donderdag 15 juli vanaf 19.00 uur kunt u de lezing Vreëm Volk: Gastarbeid in de mijnbouw van Martin van der Weerden bekijken via het YouTubekanaal van LGOG. Martin is docent geschiedenis en al tientallen jaren actief bezig met de geschiedenis van Oostelijk Zuid Limburg.

Diverse oorlogen brachten hier Romeinen, Spanjaarden en Fransen. Regelmatig zoeken vluchtelingen om religieuze redenen hier een veilig heenkomen. Verreweg de meesten echter komen om een beter bestaan op te bouwen. Met de komst van de steenkolenmijnbouw kwam van alles in een stroomversnelling. De particuliere mijndirecties halen hun gekwalificeerde personeel vaak uit de oudere mijnbouwgebieden in Wallonië, Frankrijk en Duitsland. De Staatsmijnen zoeken geschikt personeel in andere delen van Nederland, zoals Friesland en Holland. Dit zorgt voor de eerste golf protestanten in dit van oorsprong katholieke bolwerk. Katholieke geestelijken, hoofdaalmoezenier Poels voorop, streven er naar vooral katholieke mijnwerkers te werven. Liever een katholieke Pool, dan een protestantse of socialistische Hollander! Tijdens de grote geldontwaarding van 1923 in Duitsland blijken veel Poolse koempels uit het Ruhrgebied liever naar Limburg te komen dan terug te gaan naar het verarmde Polen. Namen als Dominikowski en Patelski klinken ons sindsdien vertrouwd in de oren. Naast de Polen komen duizenden Slovenen, Italianen, Oostenrijkers en Hongaren naar de mijnstreek. In Heerlen is in 1930 maar liefst 55% van de inwoners niet in Limburg geboren.

In de crisisjaren daarna worden de buitenlanders het eerst ontslagen. Veel Italianen gaan werken als schoorsteenveger of terrazzowerker, of starten een ijssalon. Als na de Tweede Wereldoorlog de vraag naar steenkool groeit als nooit tevoren, worden nieuwe landen van herkomst aangeboord voor voldoende arbeidskrachten. We zien de komst van grotere groepen Spanjaarden, Marokkanen en Turken. Uiteindelijk zullen tientallen nationaliteiten de voedingsbodem vormen voor de voormalige Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Niemand kijkt meer vreemd op van een Indonesiër, een Oekraïener of een Engelsman die ons plat verstaat.

De lezing is op donderdag 15 juli vanaf 19.00 uur en in de periode daarna te volgen via dit YouTubekanaal
Vaandel Poolse vereniging

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud