Symposium: Landsfort Heerlen, een vesting van steen en verbeelding

Picture of Roelof Braad

Roelof Braad

Roelof Braad, gepensioneerd stadsarchivaris en historicus, is reeds sinds 1991 betrokken bij Historische Kring Het Land van Herle. Zijn huidige functies zijn hoofdredacteur en bestuurslid.

Het oudste stuk walmuur van Nederland?
Zaterdagmiddag 30 oktober vindt ter voorbereiding op de viering van 800 jaar landsfort Heerlen in 2025 in de filmzaal van Schunck* een startsymposium plaats om de geschiedenis van middeleeuws Heerlen nieuw te gaan onderzoeken.

Het is moeilijk te verbeelden wanneer je nu door het hartje van Heerlen loopt, maar tot een dikke eeuw geleden liep er nog een gracht langs het Pancratiusplein. Daarbinnen stonden ooit krachtige muren, met poorten en valbruggen die samen met de schelmentoren en kerktoren niets minder dan een vesting vormden. In 1225 lijkt er voor het eerst iets over de verdedigings-werken te zijn geschreven. Slechts enkele spaarzame ‘perkamenten’ bleven bewaard en van het fort zelf is ook nauwelijks nog iets te herkennen. Toch schrijven al tientallen jaren lokale historici artikel na artikel over dit mysterieuze vestingwerk. Want hoe oud is het eigenlijk? En waarom lijkt Heerlen zo weinig op andere middeleeuwse binnensteden? En dan die talloze verhalen over tunnels en kelders?

Naar de vesting is de laatste jaren veel nieuw onderzoek gedaan, vooral op archeologische gebied. Wat vertelt het bodemarchief ons en wat weten we uit de geschreven bronnen over de vesting? Oude ideeën en nieuwe ideeën worden tegen het licht gehouden. Het symposium is voor iedereen toegankelijk. Wat weten we wel en niet? Historici en archeologen gaan vertellen over deze met nog zo veel raadsels omgeven vesting. Tijdens het symposium wordt door de inleiders vanuit archeologisch/bouwkundig en historisch perspectief geschetst wat we over de vesting Heerlen weten en hoe die te plaatsen. Daarmee wordt een startschot gegeven voor nieuw historisch onderzoek naar de middeleeuwse kern van Heerlen.

Programma:
13:00 – 13:30 u. Inloop en koffie
13:30 – 13:40 u. Opening en inleiding door Michel Lemaire MA (stadshistoricus van Heerlen)
13:40 – 13:50 u. Overhandiging eerste exemplaar van de reader Herle ‘Des Heeren Vestigheyt ende Gevenckenisse’ (1100-1700) door Egidius Weerts (oud directeur basisschool Welten, amateurhistoricus) 
13:50 – 14:15 u. ‘De Kirchenburg Heerlen: een inleiding op de ruimtelijke geschiedenis van de middeleeuwse kern van Heerlen’ door ir. Luuk Keunen (historisch geograaf, RAAP)
14:15 – 14:45 u. ‘De geschiedenis van middeleeuws Heerlen: een gatenkaas?’ door ing. Roelof Braad hoofdredacteur MijnStreek / oud-stadshistoricus van Heerlen)
14:45 – 15:00 u. pauze (koffie en hapje)
15:00 – 15:30 u.Onder de rook van de Schelmentoren. Archeologisch onderzoek op de rand van het Landsfort’ door Roderick Geerts MA (archeoloog, ADC/Archeoprojecten)
15:30 – 15:45 u. Het Landsfort: een fort in delen. Een aanzet tot vergelijking met andere versterkingen in de regio’ door drs. ing. Maurice Janssen (archeoloog, redactie SAGA archeologie)
15:45 – 16:00 u. Discussie: inventariseren nieuwe onderzoeksvragen (o.l.v. Michel Lemaire MA)
16:00 – 17:00 u. Borrel

Reserveren verplicht en kan al via info@landvanherle.nl.
Toegang gratis! Corona-check is van toepassing.
Locatie: Filmzaal Schunck*, Bongerd 18, Heerlen

Iedere deelnemer ontvangt de reader door Egidius Weerts die deze dag gepresenteerd zal worden:
Herle ‘Des Heeren Vestigheyt ende Gevenckenisse’ (1100-1700) – Een aanzet voor een nieuwe studie naar de geschiedenis van Heerlen in de middeleeuwen.

 Het symposium wordt georganiseerd door

Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’, Historisch Goud / Gemeente Heerlen en SCHUNCK*

download hier de flyer

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud