Boek Mgr. dr. Henri Poels is uit!

Picture of Roelof Braad

Roelof Braad

Roelof Braad, gepensioneerd stadsarchivaris en historicus, is reeds sinds 1991 betrokken bij Historische Kring Het Land van Herle. Zijn huidige functies zijn hoofdredacteur en bestuurslid.

Draaide Mgr. dr. Henri Poels zich om in zijn graf? 

Zondag 24 april 2022 zijn in de grote kerk in Venray in een bijeenkomst van de Kringen Venray en Parkstad van LGOG en Historische Kring Het Land van Herle de eerste exemplaren van een nieuw boek over leven en werk van mgr. Henri Poels uitgereikt aan de commissaris van de Koning in Limburg, Emile Roemer; Ed. Smeets, vicaris van het Bisdom Roermond; het oudst nog levende familielid van Poels, Jan Poels uit Antwerpen; de waarnemend burgemeester van Venray, mw. Leontien Kompier en Ron Meyer, die het gemeentebestuur van Heerlen vertegenwoordigde.

Emile Roemer opende zijn dankwoord met: ‘Wellicht zou Poels zich omdraaien in het graf als hij zou weten dat in deze katholieke kerk een eerste exemplaar van het boek over zijn leven en werk aan de eerste socialistische gouverneur van Limburg is uitgereikt…”. Was het inderdaad zo gewaagd? SP-voorman Ron Meyer meende dat de activiteiten van Poels destijds in sociaal opzicht ook van deze tijd zijn en niet zo ver af liggen van het socialistische denkkader voor bijvoorbeeld de aanpak van Heerlen Noord.

Van Links naar rechts: Emile Roemer, Leontien Kompier, Jan Poels, Ed. Smeets, Ron Meyer en de redactieleden Harry van Dijck, Koos Linders en Antoine Jacobs.

Het boek is als nummer 19 verschenen in de Historische Reeks Parkstad Limburg onder de titel: ‘Mgr. dr. Henri Poels (1868-1948), leven en werken van een sociaal bewogen priester en pionier’. In het boek wordt nieuw licht geworpen op Poels’ leven en werk als onder andere (hoofd)aalmoezenier van de arbeid in de mijnstreek. In de Limburgse geschiedenis speelt hij een prominente rol. Hij stond aan de wieg van vele organisaties die tijdens de ontwikkeling en groei van de voormalige mijnstreek van groot belang waren voor woningbouw en werknemers in de steenkolenmijnen en bij andere bedrijven. Onder andere richtte hij Ons Limburg als overkoepelende woningcorporatie, welke voorzag in voor die tijd goede huisvesting voor mijnwerkersgezinnen.

Zeven verschillende auteurs uit Nederland, België, Duitsland en de Verenigde Staten schreven artikelen die in vervolg op nieuw historisch onderzoek een verrassende kijk geven op Poels’ betekenis in nationale en internationale context. Het boek telt 320 blz. met vele illustraties. Kerkhistoricus Antoine Jacobs en oud stadshistoricus Roelof Braad tekenden voor de eindredactie. Zie voor verdere informatie over de inhoud en bestellen: https://www.landvanherle.nl/product/mgr-dr-henri-poels-1868-1948/

Foto’s: Wiel Poels en Roelof Braad

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud