Mogelijk al bewoning bij slot Schaesberg in 1200

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .
Onderzoek heeft aangetoond dat er mogelijk al in 1200 sprake was van de de vroegste bewoning bij Slot Schaesberg. Een nieuw archeologisch rapport naar aanleiding van de opgraving van de poorttoren bij Slot Schaesberg in 2018 toont aan dat mogelijk al rond het jaar 1200 mensen hebben gewoond op deze plek. Tot nu toe werd uitgegaan van een bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot circa 1400. Nader archeologisch onderzoek binnen de kasteelrestanten zal hopelijk nog meer helderheid verschaffen. 

Ook vondstmateriaal dat in 2018 is aangetroffen onder de restanten van de poorttoren wijst hierop. Uit deze vondsten komt een sterk vermoeden dat er lang voor de bouw van het kasteel al bewoning op het terrein was. Het is daarom goed mogelijk dat het kasteelcomplex oorspronkelijk is begonnen als versterkte boerderij, die door de eeuwen heen geleidelijk door de adellijke familie Schaesberg is uitgebreid.

Aryan Klein, projectdirecteur Slot Schaesberg: “Dit is bijzonder nieuws, die de geschiedenis van deze plek in een heel ander daglicht stelt. Met deze wetenschap kijken wij nu anders naar de geschiedenis van kasteel Schaesberg. Het geeft ook meer inzicht in de ontwikkeling van deze regio.”

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud