Stamboombronnen en familiewapens, nieuws van de HCC

Foto van Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Je kunt wel zeggen ik stam van die of die af, maar mensen die geïnteresseerd zijn in hun familiegeschiedenis zien dat graag met bewijzen gestaafd. Dat doen ze bij voorkeur door het raadplegen van officiële documenten zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. Maar waar zijn die te vinden? Dat is een van de onderwerpen die aan de orde komt op een landelijke bijeenkomst van de interessegroep Stamboomonderzoek en Familiegeschiedenis van de HCC op 1 oktober a.s. in De Bilt.

Het meest bekende onderdeel van het platform GeneaKnowhow is Digitale Bronbewerkingen Nederland en België’. Doel van het platform is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord. Door onderzoekers nieuwe aanknopingspunten te bieden en ‘eigen’/actief onderzoek in primaire en secundaire bronnen te stimuleren. De vermeldingen van bronnen zijn gerangschikt per provincie, regio en plaats.
Tijdens de lezing zal Paul Balm, voorzitter van de Stichting Geneaknowhow kort de geschiedenis van de onderdelen van Geneaknowhow behandelen en vervolgens een selectie tonen uit het uitgebreide aanbod. Aanvang 11.00 uur.

Heraldiek
Een andere vraag die veel beginnende stamboomonderzoekers zich stellen is ‘ben ik van adel’ en ‘is er een familiewapen?’
Om daar wat meer over te weten te komen heeft HCC!genealogie René Vroomen wapenheraut van de Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) uitgenodigd. Hij zal ‘s-middags ingaan op heraldiek. Dat is de wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis van familiewapens en andere heraldische wapens. Het genootschap maakt zich zorgen over de afkalving en versnippering van het ‘heraldisch landschap’ in Nederland. Het probeert dat tegen te gaan door de heraldiek als cultureel erfgoed in Nederland maar ook daarbuiten te bevorderen. Het doet dat door het vergroten van de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch fenomeen en het stimuleren van de ‘levende’ heraldiek’ in de dagelijkse wereld. Het genootschap beschikt over een wapenregister waar erkende wapens in worden opgenomen.
De bijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 1 oktober a.s. in Cultuur en Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 3731 CL De Bilt. Aanvang 11.00 uur, toegang gratis.

HCC!genealogie
HCC!genealogie in sinds 1986 een onderdeel van de HCC, de grootste computerclub in de Benelux. Het is een levendige groep die geïnteresseerden adviseert over methoden en mogelijkheden van onderzoek, van genealogische computerprogramma’s en de mogelijkheden die internet op dit gebied te bieden heeft. Daarnaast voorziet zij de archiefwereld van adviezen en suggesties op basis van wat haar leden ervaren bij het zoeken naar voorouders via digitaal beschikbare bestanden inclusief de websites van de archieven. Ook met historische-, geschiedkundige verenigingen en erfgoedgroepen wordt contact onderhouden. HCC!genealogie biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door heel het land. De leden steunen en stimuleren elkaar in hun onderzoek.
Daarnaast exploiteert zij de website www.genealogie.hcc.nl/

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud