Fietstocht via Traiana

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Meer dan 2000 jaar geleden legden de Romeinen in het gehele Romeinse Rijk een enorm wegenstelsel van zo’n 80.000 km. Eén van deze wegen is de Via Traiana. Deze weg werd aangelegd rond het midden van de 1ste eeuw na Chr. en verbond de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana (Xanten) met Heerlen en Maastricht. De militaire en economische betekenis van deze weg was groot.

Romeinse weg

In het werkgebied van Heemkundevereniging Echter Landj, Heemkundevereniging Roerstreek en Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal hebben enkele amateurarcheologen van deze verenigingen een samenwerkingsverband opgericht onder de naam Via Traiana. Het doel van dit verband is het mogelijke tracé te verkennen en te onderzoeken. De exacte route is nl. nog steeds niet met zekerheid bekend. De oorspronkelijke Romeinse weg is na een paar duizend jaar grotendeels verdwenen of ligt onder het plaveisel van een tegenwoordige weg.

Via Traiana Zuid-Limburg

Het samenwerkingsverband heeft een fietsroute samengesteld bestaande uit 3 deelroutes die liggen tussen het Romeinse Teudurum (Tudderen) en de Witte Steen in Reuver.
De drie fietsroutes zijn:
1. Tüddern (D)- Putbroek (Echt)-Tüddern 35 km: download hier deze route
2. Putbroek – Thuserhof (Asenray)-Putbroek 34 km: download hier deze route
3. Thuserhof – Witte Steen (Reuver)-Thuserhof 33 km: download hier deze route

Pak de fiets en verken de Romeinse weg! Hoe mooi zou het zijn wanneer het traject Tudderen-Heerlen ook nog eens als fietsroute opgenomen kan worden?

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud