Nieuws over het AEZEL-project

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Het AEZEL-project  (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen) is inmiddels ook landelijk opgevallen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft AEZEL op hun website opgevoerd als praktijkvoorbeeld voor de inzet van vrijwilligers bij digitaliseringsprojecten. Ook wordt de onuitputtelijke hoeveelheid informatie voor historische onderzoek en de mogelijkheden die AEZEL biedt als platform aan heemkundeverenigingen, individuele personen en overheden steeds bekender. Presentaties tijdens provinciale kennissessies, bij Heemkundeverenigingen en andere (erfgoed)organisatie dragen daar aan bij. De medewerkers van AEZEL zijn graag bereid zo’n presentatie te verzorgen. Neem bij belangstelling hiervoor contact op met het secretariaat.

Logo AEZEL-project
Vernieuwde website

De AEZEL-website is vernieuwd en voorzien van een aantal uitbreidingen en nieuwe functionaliteiten. De belangrijkste vernieuwing is de mogelijkheid voor heemkundeverenigingen en andere erfgoedorganisaties, maar ook individuele personen om zonder kosten verhalen en collecties zelf op de AEZEL-website te plaatsen. Dit is mogelijk in het thema Erfgoed. Dat geldt niet alleen voor tekst en Excel bestanden, maar ook audio-, foto-, film-, boek-, tijdschrift- en museale collecties kunnen hierin opgenomen worden. Ze blijven eigendom van degene, die ze plaatst.
In Collecties en Verhalen kan gezocht worden via de functie ‘filteren’ op trefwoorden of woorden uit de titel en de verkorte omschrijving. Ook kunnen ze eenvoudig op de topografische kaart zichtbaar worden gemaakt. Er is een duidelijke handleiding voorhanden.

Zo biedt AEZEL een platform om verhalen en collecties op een eenvoudige wijze te digitaliseren, doorzoekbaar te maken en aan te bieden aan een breed publiek in een brede Limburgse context. Collecties en verhalen die anders misschien verloren gaan, worden zo behouden. Daarbij wordt naadloos aangesloten bij de nationale uitgangspunten voor het digitaliseren van erfgoed die ook de provincie Limburg hanteert: houdbaar, bruikbaar en zichtbaar.

Voorbeeldcollecties

Neem eens een kijkje bij de voorbeeldcollecties waaronder de filmcollectie uit Roermond en een proeve van wat de projecten bewoningsgeschiedenis in Roermond en Sittard kunnen opleveren. In een videoanimatie zijn de veranderingen van Roermond tussen 1840 en 2007 te zien doordat elke seconde een jaar later getoond wordt. Rechtsonder staat het getoonde jaar. Dit is gemaakt door na de oudste kadasterkaart van 1840 van Roermond ook de kadaster hulpkaarten tussen 1841 en 2007 te reconstrueren. Door straks ook de PKL’s hieraan te koppelen kan per jaar opgevraagd worden wie de eigenaar van een perceel was. Later kunnen hieraan ook de bevolkingsregisters gekoppeld worden, zodat dan ook de in de huizen wonende, gezinnen opgevraagd kunnen worden.

Het oude kerkhof in Roermond
Aanpassingen en uitbreidingen

Verder is de website aangepast en uitgebreid. Bijvoorbeeld: het gebruik van Franse voornamen kwam vooral in Limburg voor. In registers waarin de doopnamen werden gebruikt, werd in eerdere registers vaak de Franse variant gebruikt. Nu zijn ook Franse en Limburgse synoniemen van voornamen toegevoegd. Het maakt dus niet uit of je op Wilhelmus zoekt. Je vindt dan Guillaume, Willem en Giel ook.
Sinds de vorige update zijn de minuutplans en bijbehorende OAT-registers van Beegden en Meerssen toegevoegd en is Maaseik aanklikbaar. Er zijn nog een aantal gemeenten in voorbereiding.

Vrijwilligers

Vele tientallen vrijwilligers zijn op diverse locaties verspreid over Limburg aan de slag om het vele werk voor dit project te verzetten. Het is een behoorlijke klus om alle vrijwilligers en hun activiteiten goed in beeld te houden en ook waar nodig te begeleiden en ondersteunen. Daarom is het bestuur op zoek is naar een coördinator vrijwilligersnetwerk. Een beschikbaarheid van gemiddeld 2 à 3 dagdelen per week is hierbij wenselijk. In eerste aanleg wordt gedacht aan een functie als adviseur en het is echter zeker bespreekbaar om deze functie ook als bestuurslid te vervullen.

Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom en vooral vrijwilligers met een ICT-achtergrond of GIS-achtergrond zijn welkom. Interesse? Zie verder onder https://aezel.eu/over/hoe#deelname. Bij vragen of opmerkingen over bovenstaande kunt u zich wenden tot de secretaris (c.d.koster@aezel.eu, 0629036526). Kijk voor meer informatie over het AEZEL-project op https://aezel.eu/

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud