Hulp gevraagd van dialectsprekers bij taalkundig promotieonderzoek

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Joske Piepers is promovenda aan de universiteit van Tilburg. Zij voert een taalkundig promotieonderzoek uit naar de Limburgse dialecten. Zij vraagt in het kader van dit onderzoek hulp aan dialectsprekers in de vorm van een vragenlijst.

Het onderzoek is gericht op het gebruik van voornaamwoorden voor vrouwen in de Limburgse dialecten. Zoals wellicht bekend kunnen er in Limburgse dialecten verschillende voornaamwoorden worden gebruikt die in het Standaardnederlands niet gebruikelijk zijn. Zo kan er naar een vrouw verwezen worden met o.a. het, hem of det. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er, wat het gebruik van deze voornaamwoorden betreft, grote verschillen bestaan tussen sprekers. Daarom hebbende onderzoekers een inventariserende vragenlijst gemaakt met het doel ​​het gebruik van en de bekendheid met elk voornaamwoord op grote schaal in kaart te kunnen brengen. Praktische informatie staat onderaan deze e-mail.

De onderzoekster hoopt dat lezers bereid zijn om bij dit onderzoek te helpen. Voor vragen of opmerkingen kunnen zij direct contact opnemen met haar (j.piepers@tilburguniversity.edu), en, mocht dat de voorkeur hebben, ook met de begeleiders Ad Backus (a.m.backus@tilburguniversity.edu) en Jos Swanenberg (a.p.c.swanenberg@tilburguniversity.edu). 

Praktische informatie
 • De vragenlijst is te bereiken via www.tiu.nu/voornaamwoorden (online). Deze kan worden ingevuld op een laptop/computer, tablet, of een smartphone. 
 • De vragenlijst bestaat uit zeventien vragen. 
 • Het invullen zal dus niet zo lang duren: geschat wordt dat dit gemiddeld 5 tot 10 minuten zal kosten.
 • De vragenlijst blijft online beschikbaar t/m zondag 1 oktober 2023.
Veelgestelde vragen
 • Kan de vragenlijst ook op papier worden ingevuld?
  In principe is het online, maar als dit om welke reden dan ook niet werkbaar is voor u, dan kan ik u ook papieren versies opsturen. Laat me in dat geval weten welk aantal u zou willen ontvangen, en op welk postadres. Ik stuur u dit dan toe, inclusief een gefrankeerde retourenvelop.
 • Mag ik de vragenlijst ook buiten mijn vereniging verder verspreiden?
  Jazeker, graag zelfs. Ons doel is om antwoorden te verzamelen van personen uit heel Limburg, jong en oud.
 • De woorden het, hem of det voor vrouwen zijn niet gebruikelijk in mijn dialect. Kan ik de vragenlijst toch invullen?
  Natuurlijk, graag zelfs. We zijn juist ook geïnteresseerd in de vraag in welke plaatsen deze woorden niet worden gebruikt. Uw deelname is dus net zo waardevol als die van ieder ander. 

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud