Start archeologische publieksopgravingen Slot Schaesberg

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

In de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn bij Slot Schaesberg verschillende opgravingen uitgevoerd door de toenmalige TH Delft. Dit onderzoek is echter nooit uitgewerkt. Het gebied binnen de oude kasteelmuren wordt nu opnieuw zorgvuldig en systematisch opgegraven. De verwachting is dat historische funderingsrestanten van de diverse bouwfases, die teruggaan tot de 14e eeuw, worden blootgelegd. Alle vondsten en onderzoeken willen de onderzoekers samenbrengen, om op die manier, samen met het publiek, meer te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis van Slot Schaesberg. Met het opgraven van deze resten is recentelijk gestart.

Op vrijdag 14 april stak wethouder Stijn Kropman de eerste schep in de grond en hiermee gingen de publieksopgravingen officieel van start.   Dit jaar gaan de beheerders op deze historische plek eeuwenoude funderingen blootleggen en jij kunt daarbij zijn! Als bezoeker van Slot Schaesberg kun je nu van dichtbij meekijken en zelfs meehelpen met de opgravingen. Een unieke kans om meer te weten te komen over onze geschiedenis en tegelijkertijd actief bezig te zijn.   Het project wordt begeleid door archeologisch adviesbureau RAAP en mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Limburg.   Wanneer kom jij meehelpen als amateur-archeoloog?  

Meldt je aan via bijgaande link: Aanmelden

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud